OL/6 Jak inovovat školní vzdělávací program v MŠ

Obsah:
1. Hodnotící zpráva jako východisko pro inovaci ŠVP
2. Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV
3. Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP
4. Propojenost s třídním vzdělávacím programem
5. Provázanost vlastního hodnocení s plánováním

Lektorka: PaedDr. Lenka Burtdíková

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 13. 11. 2018 (09:00)
Konec semináře 13. 11. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 13. 11. 2018 (07:30)
Cena pro jednotlivce 1.099 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč(od 09. 11. 2018)
Místo konání Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě