OL/7 Odměňování pracovníků ve školství

Obsah semináře:
Základní pojmy odměňování ve školství,
Přehled právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství,
Aplikace zákoníku práce,
- základní principy odměňování,
- vnitřní platový předpis,
- platové výměry,
Aplikace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- problematika zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů,
- stupnice platových tarifů,
- mimotarifní složky platu.
Aplikace nařízení vlády, č. 222/2010 Sb., o katalogu prací zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- porovnání pracovní náplně zaměstnance s katalogem prací.
Aplikace zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v oblasti odměňování,
- změny v uznávání odborné kvalifikace u pedagogických pracovníků,
- odměňování přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah,
- odměňování pedagogů v souvislosti s dalším vzděláváním a kariérním růstem.
Aplikace platových předpisů při řešení nejčastějších problémů v oblasti odměňování.
Diskuse a řešení konkrétních problémů účastníků semináře.
Pracovní materiál, který účastníci obdrží na semináři:
- přehled platných právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství se stručnými poznámkami,
- společný právní výklad MŠMT a ČMOS PŠ k nadúvazkům,
- pracovní pomůcky pro aplikaci právních předpisů při odměňování.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 20. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 20. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 19. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč(od 16. 11. 2018)
Místo konání Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě