OL/2 Právní poradna pro vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol

Akreditace MŠMT

Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Seminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy. 
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

K diskusnímu fóru jsou připravena následující témata:
• aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce ve školství,
• obecné otázky pracovního práva ve školství (vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škody, platnost pracovněprávních úkonů a další),
• pracovněprávní aspekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
• systém hodnocení zaměstnanců,
• překážky v práci,
• pracovní řád,
• aktuální změny školské legislativy (zejména novely školských zákonů a prováděcích předpisů),
• aktuální výkladové problémy z různých oblastí práva při řízení mateřské, základní nebo speciální školy.

Právní předpisy, které budou tvořit legislativní rámec semináře:
Z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Z.č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 15. 05. 2018 (09:30)
Konec semináře 15. 05. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 06. 12. 2017
Uzávěrka přihlášek 14. 05. 2018 (18:00)
Cena pro jednotlivce 1.290 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč(od 09. 05. 2018)
Místo konání
Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79
Rooseveltova 472/79, 779 00 Olomouc, Česká republika
Olomouc, Střední škola polytechnická, Rooseveltova 472/79
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.
1.290 Kč 26
Sdílet tento seminář: