HK/1 Ochrana osobních údajů ve školství - GDPR

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
1. Co je GDPR? (zásady, definice)
2. Co přináší nového v oblasti školství
3. Rozsah zpracování, účely zpracování ve školství
4. Co je potřeba udělat, postupy ve školách
5. Adaptační zákon, stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (poukázání na dynamický vývoj)
6. Diskuze

Právní předpisy, které budou tvořit legislativní rámec kurzu:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
Z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 22. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 22. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 13. 11. 2018
Cena pro jednotlivce 1.350 Kč
Místo konání
Hradec Králové, SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029 (Z nádraží se ke škole dostanete nejlépe trolejbusem č. 2, zastávka Zimní stadion. )
Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Hradec Králové, SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029 (Z nádraží se ke škole dostanete nejlépe trolejbusem č. 2, zastávka Zimní stadion. )
1.350 Kč 50

Umístění na mapě