ČB/1 Právní rámec řízení školy a školského zařízení

Akreditace MŠMT 

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Seminář obsahuje následující témata:

Základní právní pojmy a zásady v oblasti vzdělávání.

Právní postavení fyzické osoby ve vzdělávání.

Odpovědnost ve vzdělávání.

Ochrana osobnosti a autorskoprávní ochrana ve vzdělávání.

Školní vzdělávací program a jeho plnění – výkon přímé pedagogické činnosti.

Přímá pedagogická činnost jako součást týdenní pracovní doby pedagogického pracovníka.

Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků.

Dokumentace škol a školských zařízení, školní matrika.

Organizace mimoškolních akcí.

Vztah školy (školského zařízení) a orgánů veřejné správy a samosprávy (zřizovatel školy,

Vybrané kapitoly pracovněprávních vztahů ve školství: pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, překážky v práci, dovolená, odměňování.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,  odborní pracovníci krajských a obecních úřadů, pracovníci ČŠI apod.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 19. 11. 2019 (09:00)
Konec semináře 19. 11. 2019 (14:00)
Datum záčatku přihlášení 11. 06. 2019
Uzávěrka přihlášek 14. 11. 2019
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 15. 11. 2019 01:00)
Místo konání České Budějovice, Střední škola polytechnická, Nerudova 59

Umístění na mapě