B/4 Právní poradna pro vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol, Brno

Akreditace MŠMT

Vzdělávací akce, na jejímž obsahu se můžete sami podílet zasláním návrhů témat, která Vás zajímají, dotazů, na které chcete odpověď apod.
Seminář zaměřený na současný stav a vývoj pracovněprávní, školské a související legislativy. 
Cílem semináře je odpovědět na veškeré otázky, které v současné době nejvíce zajímají vedoucí pracovníky mateřských, základních a speciálních škol.

K diskusnímu fóru jsou připravena následující témata:
• aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce ve školství,
• obecné otázky pracovního práva ve školství (vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škody, platnost pracovněprávních úkonů a další),
• pracovněprávní aspekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
• systém hodnocení zaměstnanců,
• překážky v práci,
• pracovní řád,
• aktuální změny školské legislativy (zejména novely školských zákonů a prováděcích předpisů),
• aktuální výkladové problémy z různých oblastí práva při řízení mateřské, základní nebo speciální školy.

Právní předpisy, které budou tvořit legislativní rámec semináře:
Z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Z.č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Lektor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta je odborníkem na školskou legislativu a na pracovně právní vztahy zejména v oblasti školství. Jeho semináře získávají kladná hodnocení od účastníků seminářů.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 08. 10. 2020 (09:30)
Konec semináře 08. 10. 2020 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 03. 06. 2020
Uzávěrka přihlášek 07. 10. 2020
Cena pro jednotlivce 1.499 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 03. 10. 2020 09:52)
Místo konání Brno - přesné místo konání bude sděleno později
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.