B/2 Pozitivní účinky hudby a pohybu (šablony)

ZRUŠENO

Seminář spadá do oblasti Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ a Osobnostně sociální rozvoj pedagogů ZŠ!!


Jednodenní seminář zaměřený na hudbu, pohyb, na pozitivní účinky hudby a její působení na člověka (probouzení radosti, tvořivosti, spontánnosti, uklidňující účinky..).
Spojení hudby s rytmem, pohybem (spontánní tanec).
Spojení hudby se slovem a fantazií, využití rytmických nástrojů, bubínků, etnických hudebních nástrojů....
Zahrajeme si společně na bubínky a jiné rytmické hudební nástroje.

Relaxační hudební koupe.l
Nabídka hudby pro relaxaci a her, metod a technik pro rozvoj muzikálnosti.
Seminář je praktický.

Lektorka: Lucie Čapková

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 17. 03. 2020 (09:30)
Konec semináře 17. 03. 2020 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 16. 12. 2019 (11:00)
Uzávěrka přihlášek 23. 02. 2020
Cena pro jednotlivce 1.399 Kč
Pokuta za zpoždění 50 Kč (od 13. 03. 2020 10:40)
Místo konání Brno - přesné místo konání bude sděleno později
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.