B/1 Přijímací řízení (zápisy) do škol v r. 2020

Akreditace MŠMT č. j. 15476/2018-1-540 ze dne 9. 8. 2018

Pro MŠ a ZŠ bude začátek v 9:30 h, pro střední a vyšší odborné školy cca ve 11:30 h (viz organizace)!! Každý má nárok se zúčastnit celého programu. Seminář byl oproti akreditaci prodloužen cca o 1 hodinu. 

Organizace:

 9:30 – cca 11:30 h – část zaměřená na zápisy do MŠ a ZŠ

cca 11:30 – 12,00 h – přestávka 

12:00 – 13:30 h – společná část pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

13:30 – 13:45 h  - přestávka

13:45 – cca 15:30 h - část zaměřená na přijímací řízení do SŠ a VOŠ


Obsah semináře:

• základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.),
• prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, žáků a studentů,
• stanovení kritérií přijetí,
• podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti,
• účastníci řízení a jejich zastoupení,
• založení správního spisu a jeho vedení,
• tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek,
• náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu,
• evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby),
• oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
• odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty,
• odvolací řízení, autoremedura,
• ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),
• nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy,
• aktuality k datu konání semináře.

Seminář je určen pro: vedoucí pracovníky škol, zájemce o tuto pozici, zaměstnance odborů školství obecních a krajských úřadů.

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová (Lektorka má od účastníků výborné hodnocení.)

Účastnický poplatek je platný při přihlášení do 30 .1. 2020. Od 31. 1. 2020 se zvyšuje o 50,- Kč.

Podrobnosti k semináři

Začátek semináře 06. 02. 2020 (09:30)
Konec semináře 06. 02. 2020 (15:30)
Datum záčatku přihlášení 18. 11. 2019 (13:00)
Uzávěrka přihlášek 31. 01. 2020 (23:55)
Cena pro jednotlivce 1.450 Kč
Pokuta za zpoždění 100 Kč (od 31. 01. 2020 00:00)
Místo konání Brno, Střední škola polytechnická, Jílová 36 g
Na tento seminář již přihlášky nepřijímáme.

Umístění na mapě