Praha

Cílem semináře je seznámení účastníků se způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři. Hlavním tématem semináře není GDPR. 

Lektorka: RNDr. Ing. Eva Urbanová
Začátek semináře 27. 09. 2018 (09:30)
Konec semináře 27. 09. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 06. 09. 2018
Cena semináře 1.350 Kč
Zvýhodněná cena 1.300 Kč (do 31. 05. 2018)
1.350 Kč 29
Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
Více informací najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Eliška Majorová
Začátek semináře 18. 10. 2018 (09:30)
Konec semináře 18. 10. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 04. 10. 2018
Cena semináře 1.350 Kč
Zvýhodněná cena 1.300 Kč (do 31. 05. 2018)
1.350 Kč 50
Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s problematikou odměňování ve školství a s platnými předpisy, které se k této problematice vztahují.

Lektor: PhDr. Mgr. Jiří Valenta
Začátek semináře 06. 11. 2018 (09:30)
Konec semináře 06. 11. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 26. 10. 2018
Cena semináře 1.350 Kč
Zvýhodněná cena 1.300 Kč (do 31. 05. 2018)
1.350 Kč 37