Brno

Kurz je zaměřen na seznámení s problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a to jak v rovině obecné, tak speciální pro oblast školství.
Více informací najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Eliška Majorová
Začátek semináře 21. 09. 2018 (09:30)
Konec semináře 21. 09. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 23. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 13. 09. 2018
Cena semináře 1.350 Kč
Zvýhodněná cena 1.300 Kč (do 31. 05. 2018)
1.350 Kč 50
Při komunikaci může dojít k neporozumění, nepříjemným situacím, konfliktům. Často se můžeme setkat i s manipulací. Výjimkou není ani prostředí školy a kominikace s rodiči, která může být někdy velmi problematická, 

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky  se základy asertivity a jejího využití při komunikaci s rodiči
Začátek semináře 11. 10. 2018 (09:00)
Konec semináře 25. 10. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 07. 09. 2018
Cena semináře 1.499 Kč
Zvýhodněná cena 1.449 Kč (do 31. 05. 2018)
1.499 Kč 20
„Je nezbytné, aby se děti v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Pohádky umožňují zhmotnění obsahů dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat obtíže svého života a postupně v něm nacházet smysl.“
Bruno Bettelheim

Jaká je role pohádky v psychickém vývoji dítěte?
Má klasická pohádka v dnešním moderním světě ještě svoje místo? Jaký má pro dítě význam? Co mu může přinést? Nejsou v dnešní době pro dítě zajímavější příběhy o dinosaurech, kosmonautech...? 
Jak působí pohádka na naše nevědomíí? V čem nám může pomoci?

Vydejte se na dobrodružnou cestu pohádky, vyslechněte si sami pohádku, zamyslete se nad jejím poselstvím, aktivně se zapojte do jejího rozboru. 

Věřte mi, je to zajímavé, poučné a občas Vás to může překvapit. 

Anotaci semináře najdete v podrobnostech o semináři.

Lektorka: Mgr. Zuzana Faldynová
Začátek semináře 17. 10. 2018 (09:30)
Konec semináře 17. 10. 2018 (14:30)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 01. 10. 2018
Cena semináře 999 Kč
Zvýhodněná cena 949 Kč (do 31. 05. 2018)
999 Kč 20
Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Lektorka: PaedDr. Lenka Burtdíková
Začátek semináře 11. 12. 2018 (09:00)
Konec semináře 11. 12. 2018 (16:00)
Datum záčatku přihlášení 22. 05. 2018
Uzávěrka přihlášek 27. 11. 2018
Cena semináře 1.099 Kč
Zvýhodněná cena 1.049 Kč (do 31. 05. 2018)
1.099 Kč 30